Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Για τα πτυχία του εξωτερικού...

Ν. 4285/2014, α. 6 παρ. 4:

"Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, μετά τις περιπτώσεις α' και β' προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1.Α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων: α) Αθηνών, ως πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και δ) έναν Πρόεδρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. Η ανωτέρω Επιτροπή ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που συγκαλείται μετά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των προεδρείων των Συλλόγων και η θητεία της διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών της. Στην Επιτροπή μετέχει επίσης, ως πέμπτο μέλος, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος του Συλλόγου αυτού. Αν ο αιτών επιθυμεί να εγγραφεί σε σύλλογο ο πρόεδρος του οποίου μετέχει ως μόνιμο μέλος (α ́ έως δ ́), τότε ως πέμπτο μέλος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του συλλόγου αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.
Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α ́ και β ́ προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τις ίδιες με αυτές της προηγουμένης παραγράφου προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού Συλλόγου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.»

γ. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3.Α. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον εξατομικευ μένο προσδιορισμό των αντικειμένων για τα οποία οι αιτούντες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 και μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας.».

δ. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013, όπως τροποποιείται, καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αιτήσεις."

Θυμίζουμε ότι για το ζήτημα αυτό η ΕΑΝΔιΘ από τον Μάιο είχε καταθέσει υπόμνημα προς τον ΔΣΘ με σκοπό την επιβολή φραγμών στην ελεύθερη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους σχολών του εξωτερικού.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΕΑΝΔιΘ καλεί σε συμμετοχή στην Ημέρα Ελεύθερης Θεσσαλονίκης - Free Salonica Day. Παρασκευή 12/9, μετά τις 18.30 στην παραλία Θεσσαλονίκης.


FREE SALONIKA DAY

FREE SALONIKA DAY
ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολίτες της Θεσσαλονίκης, κινήματα, συλλογικότητες, καλλιτεχνικές ομάδες, αποφασίσαμε να συντονιστούμε και να οργανώσουμε μια Ημέρα Ελεύθερης Θεσσαλονίκης. Στόχος μας να ενώσουμε κάθε φωνή που αντιστέκεται, να δείξουμε ότι η αλληλεγγύη και η δημιουργικότητα των πολιτών είναι πιο δυνατή απ’ των φόβο, την απάθεια και τον ατομισμό.
Η ιδέα μας είναι απλή. Την Παρασκευή 12/9, μετά τις 18:30 στην παραλία Θεσσαλονίκης
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΛΙΜΑΝΙ
συγκεντρωνόμαστε και σχηματίζουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα, αντίστασης, αλληλεγγύης και πολιτισμού.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
Γιατί δεν ανεχόμαστε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Τα Νερό, το Λιμάνι, οι Παραλίες, τα πρώην στρατόπεδα είναι κοινά αγαθά και ανήκουν σε όλους μας.
Γιατί 1 στους 2 νέους είναι άνεργος, και πάνω από 150 χιλιάδες μορφωμένοι νέοι έχουν εξαναγκαστεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.
Γιατί το ένα μετά το άλλο τα μικρομάγαζα της πόλης κλείνουν και επιβιώνουν  λίγοι και ισχυροί.
Γιατί κανείς δεν ζει με 400 και 500 ευρώ, που είναι ο μισθός για τους τυχερούς που βρίσκουν δουλειά, ανασφάλιστοι, σε προγράμματα voucher, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα.
Γιατί δεν αντέχουμε άλλους φόρους, δεν θα πληρώνουμε εμείς για το χρέος που άλλοι δημιούργησαν και για να σώζονται διαρκώς οι χρεοκοπημένες τράπεζες.
Γιατί η παιδεία και η υγεία αφήνονται απ’ το κράτος να ρημάξουν.
Γιατί η δημοκρατία χτυπιέται καθημερινά και μια ολιγαρχία κάνει κουμάντο για τις ζωές της πλειοψηφίας, χωρίς να λογαριάζει σύνταγμα και νόμους.
Γιατί δε θα αφήσουμε, τον φόβο, τον φασισμό, τον ρατσισμό να κυριαρχήσουν.
Γιατί δε θα επιτρέψουμε να καταστραφεί το περιβάλλον για να κάνουν οι μεγαλοεργολάβοι μπίζνες με την εξόρυξη χρυσού και την διαχείριση των σκουπιδιών.
Για όλους αυτούς τους λόγους(και για άλλους τόσους…) καλούμε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να ενωθούν μαζί μας στην ανθρώπινη αλυσίδα του FREE SALONIKA DAY
Facebook: FREE SALONIKA DAY
e-Mail: freesalonikaday@gmail.com

Blog: freesalonikaday.blogspot.com

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Συλλαλητήριο ΔΕΘ 6/9!!

Ως Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης στηρίζουμε τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ, διαμαρτυρόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στην δικηγορία και σαν προσπάθεια συντονισμού των δράσεών μας με τις άλλες κοινωνικές ομάδες που θίγονται από την κυβερνητική πολιτική των μνημονίων και της λιτότητας, ξεπερνώντας τον παρωχημένο ελιτισμό του επαγγέλματός μας.

Καλούμε τα μέλη και όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία το Σάββατο 6/9, ώρα 18.00 στο Άγαλμα Βενιζέλου και στην πορεία διαμαρτυρίας που θα ακολουθήσει!!

Επικοινωνία: eandith@gmail.com, askoumenoithess.blogspot.com, τηλ: 6970057700

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                         Φουλίδου Ανδριάνα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Άσκηση στις Γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών, να γίνεται στο Πολιτικό και Διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος δικηγόρος.
          Ο ασκούμενος δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
          Δικαίωμα άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
          Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην παραπάνω διαδικασία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την 12.9.2014.
 
 
          Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 προβλέπεται παράταση του χρόνου άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, για μια μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο.
          Δικαίωμα παράτασης της άσκησης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έχουν οι ασκούμενοι  δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες άσκησης από της εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
          Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι πραγματοποίησαν ένα εξάμηνο άσκησης στα Δικαστήρια και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου, προσκομίζοντας βεβαίωση άσκησης από το αντίστοιχο Δικαστήριο. Προθεσμία κατάθεσης αίτησης μέχρι 12.9.2014.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Εγκύκλιος για την φορολόγηση των ασκούμενων δικηγόρων

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και 
σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα 
(Ν. 2238/1994) 

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, 
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα 
οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, 
συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με 
οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή 
προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται 
από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. 
2. Περαιτέρω με τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 45 ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το 
οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), ορίζεται ότι ως εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο 
επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία 
λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και 
(β) τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες, δεν 
υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος 
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. 
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 4 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4193/2013) ορίζεται ότι εκείνος που ενδιαφέρεται 
να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη 
λήψη του πτυχίου του, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του ως 
ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, στην 
περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση 
έναρξης άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Η άσκηση αρχίζει με 
την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του 
Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου 
διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την 
επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο 
διορισμό του ως δικηγόρου. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως 
άνω Κώδικα ορίζεται ότι η άσκηση είναι 18μηνη και γίνεται σε δικηγόρο με 
δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο καθώς και σε 
δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν δικηγόροι με την προηγούμενη 
ικανότητα παράστασης ενώ κατ’ εξαίρεση, σε Δικηγορικούς Συλλόγους που 
δεν εδρεύουν στην έδρα Εφετείων, η άσκηση μπορεί να γίνει και σε δικηγόρο 
με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τουλάχιστον 
πενταετή υπηρεσία. Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική 
υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς επίσης και σε νομικές υπηρεσίες 
των δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (ΝΠΠΔ) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες 
των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή 
μερικά, στις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η σχετική δε αμοιβή των ασκουμένων βαρύνει τους οικείους 
φορείς. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στη 
γραμματεία πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή πρωτοδικείου ή της 
αντίστοιχης εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου της έδρας του Δικηγορικού 
Συλλόγου, στον οποίο έχει εγγραφεί ο ασκούμενος, καθώς και στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη γενική 
επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση 
αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του, μεριμνά 
σχετικά ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τέλος, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων, η 
αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις πιο πάνω διατάξεις του ίδιου άρθρου. 
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την απόκτηση της άδειας άσκησης 
της δικηγορικής ιδιότητας είναι απαραίτητη εκ του νόμου η προηγούμενη 
πραγματοποίηση 18μηνης άσκησης σε ένα από τα οριζόμενα στο νόμο 
πρόσωπα. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, την 
οποία πραγματοποιούν σε δικηγορικά γραφεία ή σε άλλους δικηγόρους ή σε 
νομικά τμήματα επιχειρήσεων ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
Οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων) και γενικά σε νομικά τμήματα 
των δημοσίων υπηρεσιών, βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανωτέρω, οι οποίοι 
ορίζουν τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών 
τους. Επομένως, οι παρεχόμενες από τους ασκούμενους δικηγόρους 
υπηρεσίες προσιδιάζουν με αυτές από εξαρτημένη εργασία. Περαιτέρω, οι 
ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν κατά το διάστημα της άσκησής τους αμοιβή, 
η οποία τους χορηγείται περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) για τις υπηρεσίες 
που παρέχουν. 
5. Ανάλογη εργασιακή σχέση και περιοδικότητα ως προς την καταβολή 
της αμοιβής υφίσταται και στην περίπτωση σπουδαστών, όπως είναι και οι 
σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο 
επάγγελμα είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου είτε σε επιχειρήσεις και οι οποίοι 
τελούν επίσης υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο των υπηρεσιών και των 
επιχειρήσεων όπου απασχολούνται. 6. Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν 
τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν 
πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την 
κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση 
του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων). Επομένως, τα πρόσωπα που 
εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) 
και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη 
χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα 
τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 


 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Οι ασκούμενοι δικηγόροι Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων απαιτείται να έχουν συμπληρώσει ελάχιστο αριθμό παραστάσεων, ο οποίος μετά από συνεχή αιτήματά μας έχει μειωθεί στις 20.

Η διαδικασία αυτή, που μόνο στον ΔΣΘ παραμένει σε ισχύ, είναι γραφειοκρατικό κατάλοιπο χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο που μόνο κόπο και χρήμα κοστίζει στους συναδέλφους.

Για τους λόγους αυτούς έχουμε επαναφέρει αίτημα στο ΔΣ του ΔΣΘ απαιτώντας την πλήρη και οριστική κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων.

Επικοινωνία: askoumenoithess.blogspot.com, eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700, 6987558888.
Θεσσαλονίκη 21-7-2014

Ο Πρόεδρος του ΣΑΔΘ                Ο Πρόεδρος της ΕΑΝΔιΘ
Γαβαθόπουλος Θρασύβουλος     Μήττας Μιχάλης

Η Γραμματέας του ΣΑΔΘ           Η Γραμματέας της ΕΑΝΔιΘ
Πολυχρονίου Στεφανία                Φουλίδου Ανδριάνα