Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση για την Εκλογική Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων


Σύμφωνα με την υπ' αρ. 31393/9-9-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση η αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζεται σε 80 ευρώ ανά ημέρα για συνολικά 4 έως 6 ημέρες για τους τακτικούς και 2 έως 3 ημέρες τους αναπληρωματικούς.

Το συνολικό ύψος επομένως της αποζημίωσης καθορίζεται σε εξαιρετικά χαμηλό ποσό, το οποίο, ιδίως στις περιπτώσεις των αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων, κρίνεται εξευτελιστικό. Το γεγονός αυτό απαξιώνει την ιδιότητα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και τον ρόλο του στην ορθή διεξαγωγή της κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα μάλιστα την στιγμή που οι οικονομικές συνθήκες στο δικηγορικό επάγγελμα είναι γνωστές και δυσχερείς, δεν είναι δυνατό να απαιτείται από επαγγελματίες να τελέσουν τον ρόλο τους εγκαταλείποντας την εργασία τους, χωρίς μάλιστα να διασφαλίζεται η πραγματική κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετάβασης. 

Απαιτείται άμεση αντίδραση των θεσμικών συνδικαλιστικών εκπροσώπων του κλάδου, Δικηγορικών Συλλόγων και Ολομέλειας, για την αποκατάσταση της προφανούς εκμετάλλευσης των δικηγόρων που διορίσθηκαν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                                               Φουλίδου Ανδριάνα

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Δελτίο Τύπου ΕΑΝΔιΘ για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


Έπτά μόλις μήνες από την μαζική καταδίκη από το νομικό κόσμο της χώρας των προωθούμενων αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η νέα κυβέρνηση επαναφέρει το ζήτημα με τρόπο πιο επιτακτικό και μάλιστα στην ίδια μεταρρυθμιστική κατεύθυνση. Η ολοκληρωτική αναθεώρηση της λειτουργίας της αστικής δικαιοσύνης, παραμένει στόχος περιλαμβάνοντας όμοιες σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο αντιδραστικές και αντίθετες με την άποψη του δικηγορικού κόσμου μεταρρυθμίσεις:
• η κατάργηση της αμεσότητας της δίκης και του προφορικού χαρακτήρα αυτής με την μετατόπιση της εμμάρτυρης απόδειξης σε δικονομική εξαίρεση και την ταυτόχρονη αναβίβαση του αμφιλεγόμενου θεσμού των ενόρκων βεβαιώσεων 
• κατάργηση εν τοις πράγμασι του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων και αναβίβαση των προνομίων των πιστωτικών ιδρυμάτων
• η διατήρηση του υψηλού κόστους της δικαιοσύνης.
• επαναδιαμόρφωση του σκηνικού στον κλάδο του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης στα μέτρα των τραπεζών με διευκόλυνση της διαδικασίας των κατασχέσεων

Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως και το περασμένο Φθινόπωρο, είναι προφανές ότι βρίσκονται στην κατεύθυνση της δικονομικής διευκόλυνσης των μεγάλων δικηγορικών εταιριών και εκπροσωπούν τα συμφέροντα διαδίκων όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ ταυτόχρονα με το επαναλαμβανόμενο προσχηματικό επιχείρημα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης ισοπεδώνονται η διαφάνεια και τα εχέγγυα της ποιότητας της παρεχόμενης δικαιοσύνης στους πολίτες. Μάλιστα, το Υπουργείο φαίνεται να αγνοεί το ήδη έτοιμο και επεξεργασμένο σχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες.
Ενόψει των ανωτέρω, ως ΕΑΝΔιΘ:
Θεωρούμε ότι η επαναφορά του σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό είχε καταψηφιστεί μαζικά στο δικηγορικό δημοψήφισμα της 2 – 3 Δεκεμβρίου 2014, πέραν των απαράδεκτων για τον πολίτη ουσιαστικών ρυθμίσεων, απαξιώνει τη νομική άποψη και τον θεσμικό ρόλο του δικηγορικού επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, κρίνουμε επιτακτικό, δεδομένων και των χρονικών περιορισμών, η αναστολή των αποχών που αποφασίστηκε λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών και της διακοπής της διαδικασίας ψήφισης του νέου ΚπολΔ τον Δεκέμβριο να λήξει και οι κινητοποιήσεις να ξαναρχίσουν. Τα θεσμικά όργανα και σύσσωμο το δικηγορικό επάγγελμα οφείλουν να αντιδράσουν άμεσα στην επαναφορά ενός απαράδεκτου για τους πολίτες και την Δικαιοσύνη νομοσχεδίου, έως την οριστική απόσυρσή του.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης Φουλίδου Ανδριάνα

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Δελτίο τύπου ΕΑΝΔιΘ για την απόφαση του ΔΣΘ σχετικά με το δημοψήφισμα


Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 αποφάσισε, με 12 ψήφους υπέρ, την συμμετοχή του ΔΣΘ στην επιτροπή υποστήριξης του “ΝΑΙ” στο δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε για την Κυριακή 5-7-2015. Η υιοθέτηση από έναν επαγγελματικό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό σύλλογο, με την θεσμική βαρύτητα του Δικηγορικού Συλλόγου, της μιας ή της άλλης πλευράς σε ένα ζήτημα του οποίου ο χαρακτήρας είναι εκ φύσεως εξαιρετικά πολωτικός, είναι από κάθε άποψη απαράδεκτη.

Την στιγμή που η κάθε επιλογή ταυτίζεται με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, είναι σαφές ότι τέτοια συμπαράταξη του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος θεσμικά εκπροσωπεί το σύνολο των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης, δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Η υποχρέωση ουδετερότητας εντείνεται την στιγμή που ο ΔΣΘ αποτελεί ΝΠΔΔ στο οποίο υποχρεωτικά υπάγεται το μεγαλύτερο μέρος εκείνων των λειτουργών, των δικηγόρων, οι οποίοι την Κυριακή θα κληθούν να διασφαλίσουν με την αντικειμενικότητα και αμεροληψία που αρμόζει στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, την διαφανή και γνήσια διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Η νομική κάλυψη εν προκειμένω που προβλέπει σχετική δυνατότητα, μικρή σημασία έχει υποσκελιζόμενη δραματικά από την ηθική, πολιτική και θεσμική υποχρέωση των οργάνων του ΔΣΘ να σέβονται τα ανωτέρω δεδομένα, αποφεύγοντας την ταύτιση με κομματικές γραμμές και παραταξιακές σκοπιμότητες. 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΘ ΓΙΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ          Γνωρίζουμε στους κ. συναδέλφους ότι με το Ν. 2915/01, άρθρο 33, παρ. 2, θεσπίστηκε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για τους νέους δικηγόρους, με πόρο ποσό από την υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου προεισπραττόμενη αμοιβή των δικαστηρίων, σύμφωνα με το Ν. 4194/2013.

          Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων θα χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 48724 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1193/3.8.2004, τεύχος Β΄), στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

Β) Όσοι τελούν σε αναστολή ή εκπαιδευτική άδεια.

Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά ετών και

Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 9.000,00 ΕΥΡΩ και οικογενειακό άνω των 12.000,00 ΕΥΡΩ οι έγγαμοι, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ΕΥΡΩ για κάθε τέκνο και

Ε) Όσοι υπερβαίνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

          Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων, παρακαλούμε, εάν έχετε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε σχετική δήλωση μέχρι 10.7.2015, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr στην επιλογή eΥπηρεσίες. (Προσοχή! Απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα). Το ποσό του μερίσματος θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις 17.7.2015

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Συγκρότηση Ομάδας για τον Θεσμό της Άσκησης


Με βάση σχετική απόφαση της από 12-6-2015 Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΝΔιΘ συστήνεται ομάδα εργασίας για την επεξεργασία συνολικής πρότασης για τον θεσμό της άσκησης. Η ομάδα θα αποτελείται από τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ενώ δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο συνάδελφο. Στόχος της ομάδας είναι σε πρώτο στάδιο να καταγράψει και να ομαδοποιήσει το σύνολο των προτάσεων για τον θεσμό της άσκησης (διάρκεια, συνθήκες, αμοιβές, ασφαλιστικό, εξεταστικό κλπ). Συμμετοχές δύνανται να δηλώσουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι έως και την Δευτέρα 22-6-2015 με αποστολή email στην διεύθυνση eandith@gmail.com
Επικοινωνία: eandith@gmail.com, eandith.blogspot.com, τηλ. 6970057700
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης Φουλίδου Ανδριάνα

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ


Την Παρασκευή 12-6-2015 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1). Θέμα συζήτησης η διαμόρφωση πλαισίου διεκδικήσεων στα εξής ζητήματα:
1) Θεσμός Άσκησης
2) Ασφαλιστικά ζητήματα ασκούμενων και νέων δικηγόρων
3) Φορολογικά ζητήματα ασκούμενων και νέων δικηγόρων

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη!

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος                    Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης              Φουλίδου Ανδριάνα